search
Giriş
Merhabalar arkadaşlar, Sitemizi programlama ile ilgilenen bütün arkadaşlarımızın Türkçe içerik konusunda çektiği sıkıntılar düşünülerek soru/cevap şeklinde bir etkileşimde bulunabilmesi için kurduk. Umuyoruz hepimiz için güzel bir deneyim olur. Hasscript Ekibi
0 oy
166 gösterim

Selamlar,

Küçük bir proje üzerinde çalışıyorum. Oluşturduğum methodlarda, sürekli try catch ten dolayı hata alıyorum. Tüm istediği try catchleri eklediğim zamanda çok karmaşık bir kod haline geldi. Kodu daha sade bir hale getirmede yardımcı olabilir misiniz? Bu konuda neler yapabilirim? Aşağıda classı paylaşıyorum.

Teşekkürler.

 


import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import sailpoint.api.SailPointContext;
import sailpoint.api.SailPointFactory;
import sailpoint.spring.SpringStarter;
import sailpoint.tools.GeneralException;
import sailpoint.object.*;
import sailpoint.object.IdentitySelector.MatchExpression;
import sailpoint.object.IdentitySelector.MatchTerm;

public class RolesImport {
	public static SailPointContext context;

	public static String itRolesImport(String roleName, String ORGroleName, String applicationType,
			String attributeType, String attributeValue) {
		Application application = null;
		try {
			application = context.getObject(Application.class, applicationType);
		} catch (GeneralException e2) {
			// TODO Auto-generated catch block
			e2.printStackTrace();
		}
		Bundle ITrole = null;
		try {
			ITrole = context.getObject(Bundle.class, roleName);
		} catch (GeneralException e1) {
			// TODO Auto-generated catch block
			e1.printStackTrace();
		}
		Filter f = Filter.eq("Groups", "Akbank");
		List profiles = new ArrayList();
		Profile p = new Profile();
		p.setApplication(application);
		p.addConstraint(f);
		profiles.add(p);

		if (null == ITrole) {

			System.out.println("in if");
			Bundle newITRole = new sailpoint.object.Bundle();
			newITRole.setName(roleName);
			newITRole.setType("it");
			newITRole.setProfiles(profiles);
			try {
				context.saveObject(newITRole);
			} catch (GeneralException e) {
				// TODO Auto-generated catch block
				e.printStackTrace();
			}

		} else {

			System.out.println("role is exist and role type is : " + ITrole.getType());

		}

		return "IT Roles..";
	}

	public static String businessRolesImport(String roleName, String ORGroleName, String ITroleName, List matchName,
			List matchValue) {

		Bundle requiredITrole = null;
		try {
			requiredITrole = context.getObject(Bundle.class, ITroleName);
		} catch (GeneralException e) {
			// TODO Auto-generated catch block
			e.printStackTrace();
		}
		Bundle inheritenceOrgRole = null;
		try {
			inheritenceOrgRole = context.getObject(Bundle.class, ORGroleName);
		} catch (GeneralException e) {
			// TODO Auto-generated catch block
			e.printStackTrace();
		}

		List requiredBundles = new ArrayList();
		requiredBundles.add(requiredITrole);

		IdentitySelector sel = new IdentitySelector();
		MatchExpression mat = new MatchExpression();
		MatchTerm matchtTerm = new MatchTerm();

		for (int i = 0; i <= matchName.size(); i++) {
			matchtTerm.setName((String) matchName.get(i));
			matchtTerm.setValue((String) matchValue.get(i));
			mat.addTerm(matchtTerm);
		}
		mat.setAnd(true);
		sel.setMatchExpression(mat);

		Bundle role = null;
		try {
			role = context.getObject(Bundle.class, roleName);
		} catch (GeneralException e) {
			// TODO Auto-generated catch block
			e.printStackTrace();
		}

		if (null == role) {

			Bundle newRole = new sailpoint.object.Bundle();
			newRole.setName(roleName);
			newRole.setType("business");
			newRole.setSelector(sel);
			try {
				context.saveObject(newRole);
			} catch (GeneralException e) {
				// TODO Auto-generated catch block
				e.printStackTrace();
			}
			role.setRequirements(requiredBundles);
			try {
				context.saveObject(role);
			} catch (GeneralException e) {
				// TODO Auto-generated catch block
				e.printStackTrace();
			}

		} else

		{

			System.out.println("role is exist and role type is : " + role.getType());
			role.setRequirements(requiredBundles);
			try {
				context.saveObject(role);
			} catch (GeneralException e) {
				// TODO Auto-generated catch block
				e.printStackTrace();
			}
		}

		return "Business Roles..";
	}

	public static String organizationalRolesImport(String roleName, String ORGroleName) {

		Bundle role = null;
		try {
			role = context.getObject(Bundle.class, roleName);
		} catch (GeneralException e) {
			// TODO Auto-generated catch block
			e.printStackTrace();
		}

		if (null == role) {

			Bundle newRole = new sailpoint.object.Bundle();
			newRole.setName(roleName);
			newRole.setType("organizational");
			try {
				context.saveObject(newRole);
			} catch (GeneralException e) {
				// TODO Auto-generated catch block
				e.printStackTrace();
			}
			try {
				context.saveObject(role);
			} catch (GeneralException e) {
				// TODO Auto-generated catch block
				e.printStackTrace();
			}

		} else

		{

			System.out.println("role is exist and role type is : " + role.getType());
			try {
				context.saveObject(role);
			} catch (GeneralException e) {
				// TODO Auto-generated catch block
				e.printStackTrace();
			}
		}

		return "Organizational Role..";
	}

	public static void main(String[] args) throws Exception {
		SpringStarter starter = new SpringStarter("iiqBeans");// SpringStarter("iiqBeans"); //IIQ propeties file must be
																// present in java project.
		starter.start();
		SailPointContext context = SailPointFactory.createContext();
//Identity identity = context.getObject(Identity.class, "99910010001");  
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

		String roleName = "TEST IT Role";
		String roleType = "IT";
		String applicationType = "G Suite";
		String attributeType = "Groups";
		String attributeValue = "Akbank";
		String ITroleName = "TEST IT Role";
		String ORGroleName = "TEST ORG Role";
		List matchName = new ArrayList();
		matchName.add("inactive");
		matchName.add("depcode");
		matchName.add("jobcode");
		List matchValue = new ArrayList();
		matchValue.add("false");
		matchValue.add("123");
		matchValue.add("321");

		if (roleType.equals("IT")) {
			itRolesImport(roleName, ORGroleName, applicationType, attributeType, attributeValue);
		}

		if (roleType.equals("Business")) {
			businessRolesImport(roleName, ORGroleName, ITroleName, matchName, matchValue);
		}

		if (roleType.equals("Organization")) {
			organizationalRolesImport(ORGroleName, roleName);
		}
		context.commitTransaction();

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
		starter.close();

	}
}
Java kategorisinde 365 puan
düzenledi

1 cevap

0 oy
application = context.getObject(Application.class, applicationType);
ITrole = context.getObject(Bundle.class, roleName);
context.saveObject(newITRole);

Gördüğüm kadarıyla bu satırların exception fırlatabilecek satırlar. İki tane seçenek var. Eğer bu satırlar çalışmasa da olur dersen (ki şu an exception susturmuşsun zaten) bunları kendi başına birer method yapıp çağırabilirsin. Örneğin;

public Object getMyObject(newITRole) {
try {
  context.saveObject(newITRole);
} catch(Exception e) {
  .. 
}
}


...

getMyObject("kenan")

Böylelikle try-catch kirliliğinden kurtulmuş olursun.

Ama bu satırlarda hata alırsa patlasın dersen. Bu satırların bulunduğu metodların imzalarına "throws GeneralException" ekle. O zaman ihtiyacın kalmaz.

6.2k puan

İlgili sorular

0 oy
1 cevap 192 gösterim
0 oy
1 cevap 48 gösterim
48 gösterim
Java dili ile, bir klasör içindeki tüm dosyaları okuyarak içeriklerini ekrana yazdıran bir program nasıl yazılabilir? Bu programda, okunan dosyaların içerikleri bir String değişkenine yazılacak ve her dosya okunduktan sonra ekrana yazdırılacak.
14 Ocak Java kategorisinde kenan 6.2k puan sordu
0 oy
1 cevap 296 gösterim
296 gösterim
Eclipse te bir java projem var ve buna Apache Poi jarlarını eklemek istiyorum. Projeye jar ekleme işlemini nasıl yapabilirim?
18 Şubat 2022 Java kategorisinde kupanintorunu 365 puan sordu
0 oy
1 cevap 522 gösterim
522 gösterim
Java ile Excel dosyalarında okuma, yazma ve yeni dosya oluşturma işlemleri nasıl yapılır?
15 Şubat 2022 Java kategorisinde kupanintorunu 365 puan sordu
0 oy
1 cevap 212 gösterim
212 gösterim
Windows konsolu (command line) açtığım zaman java aaa.class yazınca java adında bir komut bulunamadı şeklinde bir hata alıyorum. Bilgisayarımda java kurulu, ne yapmalıyım?
25 Ocak 2022 Java kategorisinde kenan 6.2k puan sordu