Merhabalar arkadaşlar, Sitemizi programlama ile ilgilenen bütün arkadaşlarımızın Türkçe içerik konusunda çektiği sıkıntılar düşünülerek soru/cevap şeklinde bir etkileşimde bulunabilmesi için kurduk. Umuyoruz hepimiz için güzel bir deneyim olur. Hasscript Ekibi

0
Postgres üzerinde kullanıcıya veritabanı erişim yetkilerini nasıl verebilirim?

Açık 1 Cevaplar 60 Gösterim Veri Tabanı
Postgre Sql üzerinde elimdeki kullanıcıya bir veri tabanı üzerinde işlem yapma yetkisi vermek istiyorum. Nasıl yapabilirim?

1 cevap

0
-- Çeşitli yetkilendirme örnekleri
GRANT CONNECT ON DATABASE database_name TO username; 

GRANT USAGE ON SCHEMA schema_name TO username; 

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON ALL TABLES IN SCHEMA schema_name TO username; 

GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL TABLES IN SCHEMA schema_name TO username; 

GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA schema_name TO username; 

GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE database_name TO username; 

--- sistem bazında yetkilendirme örnekleri
ALTER USER username CREATEDB; 

ALTER USER myuser WITH SUPERUSER; 

ALTER USER username WITH NOSUPERUSER;

 

(5.8k puan)