Merhabalar arkadaşlar, Sitemizi programlama ile ilgilenen bütün arkadaşlarımızın türkçe içerik konusunda çektiği sıkıntılar düşünülerek soru/cevap şeklinde bir etkileşimde bulunabilmesi için kurduk. Umuyoruz hepimiz için güzel bir deneyim olur. Hasscript Ekibi

0
Textbox a girilen string değerini nasıl integer a çeviririm?

Açık 0 Cevaplar 141 Gösterim Java
Bir projemde arduino ve processing kullanarak step motoru kontrol etmek istiyorum. Bunun için basit bir arayüz tasarladım. Arayüzdeki textboxa girilen adım değeri kadar motoru çevirmek istiyorum ancak program sürekli hata veriyor. Sorun ne olabilir, nasıl düzeltebilirim?

Processing kodu

import controlP5.*;

import processing.serial.*;

Serial myPort;

boolean bas=false;

boolean acibas=true;

int rectX, rectY; // Position of square button

int rectSize = 120;     // Diameter of rect

color rectColor, baseColor;

color rectHighlight;

color currentColor;

boolean rectOver = false;

boolean rectOver2 = false;

int yon=0;

ControlP5 cp5;

void setup() {

  size(600, 550);

  rectColor = color(0);

  rectX = 350;

  rectY = 80;

  rect(rectX, rectY, rectSize, rectSize);

  rect(130, 80, rectSize, rectSize);

  

  

  cp5 = new ControlP5(this);

 

  textSize(32);

  cp5.addTextfield("ANGLE").setPosition(75, 300).setSize(200, 80).setFont(createFont("arial",32)).setAutoClear(false);

  text("C-CW", 130, 60);

  text("CW", 350, 60);

  cp5.addBang("SUBMIT").setPosition(325, 300).setFont(createFont("arial",32)).setSize(160, 80);

  

  

  myPort = new Serial(this, "COM3", 9600);

  myPort.bufferUntil('\n');

  

}

void draw() {

   

  int adim;

  String Sadim = cp5.get(Textfield.class,"ANGLE").getText();

  adim = Integer.parseInt(Sadim);

 

  update(mouseX, mouseY);

  if(bas){

  if(yon==1){

  myPort.write("b");

}

  if(yon==2){

   myPort.write("a");

  }

  bas=false;

  }

}

void controlEvent(ControlEvent deger) {

  if(deger.isAssignableFrom(Textfield.class)) {

    println("controlEvent: accessing a string from controller '"+deger.getName()+"': "

            +deger.getStringValue()

            );

  }

}

void update(int x, int y) {

  if ( overRect(rectX, rectY, rectSize, rectSize) ) {

    rectOver = true;

    rectOver2 = false;

  } else if( overRect(130, 80, rectSize, rectSize) ){

    rectOver2 = true;

    rectOver = false;

  } else {

   rectOver = rectOver2 = false;

  }

}

void mousePressed() {

   bas=true;

   

  if (rectOver) {

    yon=2;

  }else if (rectOver2) {

    yon=1;

  }

  else{

  yon=0;

  }

 

}

boolean overRect(int x, int y, int width, int height)  {

  if (mouseX >= x && mouseX <= x+width &&

      mouseY >= y && mouseY <= y+height) {

    return true;

  } else {

    return false;

  }

}
2Yorumlar
(4.5k puan)
Intetger.parseInt kullandığın zaman ne hata alıyorsun?
(102 puan)
Bu sorunu halletim ancak yeni bir sorun ile karşılaştım. Girdiğim değerleri Enter tuşu ile değil de arayüzde oluşturdum bir buton ile nasıl gönderebilirim?

Bu soruya cevap vermek için lütfen giriş yapınız veya kayıt olunuz.

0 Cevap