Merhabalar arkadaşlar, Sitemizi programlama ile ilgilenen bütün arkadaşlarımızın türkçe içerik konusunda çektiği sıkıntılar düşünülerek soru/cevap şeklinde bir etkileşimde bulunabilmesi için kurduk. Umuyoruz hepimiz için güzel bir deneyim olur. Hasscript Ekibi

0
Oracle veri tabanında tüm invalid olan constraint ve triggerları nasıl enable edebilirim?

Açık 1 Cevaplar 139 Gösterim Veri Tabanı
Veri tabanında tüm constraint ve triggerlar invalide düştü. Tüm bunları nasıl kolayca enable yapabilirim?

1 cevap

3

Invalid ayrı birşeydir, disable ayrı birşeydir;  valid ayrıdır, enable ayrıdır.  

Eğer siz disable olan contraint'lerinizi ve trigger'larını enable etmek istiyorsanız aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz. 

alter trigger TRIGER_ADI enable;

alter table TABLO_ADI enable constraint CONSTRAINT_ADI;

aşağıdaki sql ile de tüm invalid objelerinizi derleyebilirsiniz.  hata yoksa valid duruma geçer. 

SET SERVEROUTPUT ON SIZE 1000000

BEGIN


  FOR cur_rec

   IN ( SELECT 'ALTER ' || REPLACE (OBJECT_TYPE, 'PACKAGE BODY', 'PACKAGE') || ' ' || OWNER || '.' || OBJECT_NAME || ' COMPILE' sqlsmt

       FROM dba_objects

       WHERE STATUS = 'INVALID' AND object_type NOT IN ('SYNONYM') AND owner NOT LIKE 'TC%'

     ORDER BY owner)

  LOOP

   BEGIN

     EXECUTE IMMEDIATE cur_rec.sqlsmt;

   EXCEPTION

     WHEN OTHERS

     THEN

     DBMS_OUTPUT.put_line ('Error on SQL: ' || cur_rec.sqlsmt || SUBSTR (SQLERRM, 1, 120));

     CONTINUE;

   END;

  END LOOP;

END;

/
(596 puan)