Merhabalar arkadaşlar, Sitemizi programlama ile ilgilenen bütün arkadaşlarımızın türkçe içerik konusunda çektiği sıkıntılar düşünülerek soru/cevap şeklinde bir etkileşimde bulunabilmesi için kurduk. Umuyoruz hepimiz için güzel bir deneyim olur. Hasscript Ekibi

Sorunuz mu var? Belki de çoktan soruldu..

1
Oracle veritabanında tüm invalid object'leri nasıl compile ederim?

Açık 1 Cevaplar 18 Gösterim Veri Tabanı
Oracle veritabanında invalid object'lerin her birine tek tek compile demek toplu olarak nasıl compile edebilirim?

1 cevap

1

Bir script ile halledebilirsin ( Object Type'a istediğin type ları eklemeyi unutmayın ); 

BEGIN
 FOR cur_rec IN (SELECT owner,
             object_name,
             object_type,
             DECODE(object_type, 'PACKAGE', 1,
                       'PACKAGE BODY', 2, 2) AS recompile_order
         FROM  dba_objects
         WHERE object_type IN ('PACKAGE', 'PACKAGE BODY')
         AND  status != 'VALID'
         ORDER BY 4)
 LOOP
  BEGIN
   IF cur_rec.object_type = 'PACKAGE' THEN
    EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER ' || cur_rec.object_type || 
      ' "' || cur_rec.owner || '"."' || cur_rec.object_name || '" COMPILE';
   ElSE
    EXECUTE IMMEDIATE 'ALTER PACKAGE "' || cur_rec.owner || 
      '"."' || cur_rec.object_name || '" COMPILE BODY';
   END IF;
  EXCEPTION
   WHEN OTHERS THEN
    DBMS_OUTPUT.put_line(cur_rec.object_type || ' : ' || cur_rec.owner || 
               ' : ' || cur_rec.object_name);
  END;
 END LOOP;
END;
10 Ocak erkanerkisi (187 puan) cevapladı
2Yorumlar
14 Ocak tolga (1,619 puan) yorumladı
tüm db objelerini derleyebiliyor muyuz (compile) yani bu script ile?
14 Ocak erkanerkisi (187 puan) yorumladı
Aynen. select'den dönen tüm objeleri compile etmek için tetikliyor.
...